Een BPM calculator gebruiken, hoe interessant is het?

Wanneer je een bepaald voertuig aankoopt dien je er rekening mee te houden dat er daarvoor een zogenaamde BPM dient te worden betaald. Het gaat hierbij om een belasting die voor personenauto’s wordt berekend aan de hand van de CO2-uitstoot. Bij andere voertuigen is het zo dat deze belasting wordt berekend aan de hand van de netto-cataloguswaarde waarover ze beschikt. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan campers en een motor. Door gebruik te maken van een speciale BPM calculator is het mogelijk om precies te kunnen achterhalen hoeveel de belasting bedraagt.

Waarom gebruikmaken van een BPM calculator?

De BPM is een belasting die door iedereen moet worden betaald die er op een zeker ogenblik voor kiest om een nieuw of tweedehands voertuig te kopen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een personenauto en anderzijds een ander type voertuig zoals een camper of een motor. Gebruikmaken van een BPM calculator voor het berekenen van de BPM zorgt er in de praktijk voor dat je een goed beeld krijgt van de hoogte van deze belasting die je bent verschuldigd. Hou er rekening mee dat het uitvoeren van een dergelijke berekening niet alleen relevant is wanneer je in Nederland een auto aankoopt, maar ook wanneer je ze uit het buitenland gaat halen.

Verschillende manieren van BPM berekenen

De BPM berekenen kan op verschillende manieren gebeuren. Het is vooral het type voertuig dat op dit vlak bepalend is voor de manier waarop de berekening moet gebeuren. Zoals eerder reeds aangehaald maken we een onderscheid tussen de BPM op personenauto’s enerzijds en de BPM op andere type voertuigen zoals bijvoorbeeld campers of motors anderzijds. In het eerste geval zal je vaststellen dat de BPM calculator zal werken op basis van de CO2-uitstoot waarvan sprake is. In het tweede geval zal er worden gekeken naar de cataloguswaarde die van toepassing is.

Het is van belang om er in de praktijk rekening mee te houden dat de BPM die je moet betalen niet alleen verschuldigd is op basis van de standaard kostprijs van het voertuig dat je gaat kopen. Bovendien is het bijvoorbeeld eveneens zo dat er nog rekening moet worden gehouden met de waarde van de accessoires ook. Hoe meer accessoires je dus met andere woorden gaat kopen des te hoger de totale waarde van de auto zal komen te liggen waardoor ook de BPM dus danig kan worden verhoogd. Ook hier moet je bij het gebruik van een BPM calculator in de praktijk zeker en vast rekening mee houden.

Voorkom vervelende verrassingen met de BPM calculator

Bij het kopen van een auto komen verschillende kosten kijken. Het gaat hierbij dan niet alleen maar om de kosten die verbonden zijn aan de aanschaf op zich, wat bovendien ook te denken van de verzekering die moet worden betaald? Bovendien is het eveneens zo dat de BPM een niet onbelangrijke kost vertegenwoordigt die zeker niet kan en mag worden onderschat. Door gebruik te maken van een speciale BPM calculator wordt er in de praktijk voor gezorgd dat je een goed beeld krijgt van de hoogte van deze belasting. Zo voorkom je vervelende verrassingen.